T-KALIP İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

Bağlılığı ve motivasyonu yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, T-KALIP’ın nitelikli insan kaynağını cezbeden ve elde tutan bir firma olmasını sağlamaktır.

 

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıda belirtilen hususlarda sürekli gelişmeyi esas almaktadır.

 

  • Yüksek çalışan bağlılığının oluşması ve devam etmesine,
  • Norm kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeni yeteneklerin kazandırılmasına ve çalışanlarımızın yetkinliklerin geliştirilmesine,
  • Çalışanların kendini geliştirmesi ve ilerlemesi için tüm çalışanlar için kariyer basamaklarının oluşturulmasına odaklanmıştır.
Ortak bir şirket kültürü inşa edilmesi için; iş gücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, eğitim ve gelişim yönetimi, performans yönetimi gibi tüm insan kaynakları sistemleri; sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

T-KALIP çalışanlarının gelişimi; önceden tanımlanmış olan yetkinlikler ve aylık/6 aylık veya yıllık bireysel iş hedefleri ile takip edilmekte, eğitimler ile desteklenmekte ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

T-KALIP İnsan Kaynakları olarak; iletişim becerileri güçlü, dikkatli, güvenilir, sonuç ve kalite odaklı yeni yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Sürekli gelişim ve yüksek performans için sadece çalışanlarımızın gözünde değil tüm paydaşlarımız için; açık, adil, duyarlı, geliştiren, etik değerlere önem veren, paydaşlarının maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu amaçla; tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri tüm çalışanlarımıza açık T-Bilgi Kurumsal Bilgi Paylaşım Portalı’nda yayımlanmakta, şirket içi açık pozisyonlar çalışanlara duyurulmakta, tüm çalışanlarımız bahsi geçen portala erişerek gelişim alanlarına göre eğitimler alabilmekte, performans yönetimine dair yetkinliklerimize bu portal üzerinden ulaşabilmektedir.
Firmaların rekabet üstünlüğünü koruyacak en önemli etkenin insan olduğu bilinci ile hareket eden T-KALIP İnsan Kaynakları; firmamızın hedefleri doğrultusunda insan kaynağını en verimli şekilde kullanmak, çalışanlarımızın gereksinimlerini karşılamak ve mesleki olarak gelişimlerine katkıda bulunmak için;
  • Uygun ortam ve şartları hazırlar.
  • Değişen ve gelişen mesleki yenilikler için kadro bazlı eğitimler planlar.
  • Her pozisyon için görev tanımlarını ve performans göstergelerini belirler.
  • Firma hedefleri doğrultusunda hazırlanmış yöntem ve prosedürler ile çalışanlarımıza ışık tutar.